ارسال مهدی ترابی با ضربه سر زائر بازیکن پدیده به گل اول سرخ پوشان تبدیل شد.

حجم ویدیو: 587.40K | مدت زمان ویدیو: 00:00:10