به گزارش افکارنیوز به نقل از اعتدال ، در نامه فدراسیون فوتبال با امضای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون آمده است: "با عنایت به آنکه تعداد زیادی از بازیکنان فوتبال رده های سنی نوجوانان، جوانان و سایر افرادی که فاقد مجوز قانونی در ثبت نام، بکارگیری، نقل و انتقالات بازیکن بوده اند مورد سوءاستفاده های متعدد اعم از اخاذی، کلاهبرداری و مالباختگی گردیده اند و گزارش تخلف آنان به دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات واصل و مورد بررسی قرار گرفته است."

دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نامه با تاکید بر ضرورت هوشیاری باشگاهها و هیاتهای فوتبال آورده است: " در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و حفظ حق و حقوق افراد و عدم تضییع بیت المال ضروری است به نحو مقتضی به کلیه باشگاهها، مراکز مرتبط با فوتبال و مبادی ذیربط اطلاع رسانی نمایید تا از هرگونه همکاری فوتبالی با افراد لیست ضمیمه خودداری و ممانعت گردد. "

مهدی محمدنبی همچنین نسبت به عواقب هرگونه همکاری با افرادی که نامشان در لیست ضمیمه این نامه آمده هشدار داده است: " بدیهی است عواقب هرگونه همکاری با افراد لیست اعلامی به عهده بکارگیرنده بوده و تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت. مراتب به نحو شایسته اقدام و اطلاع رسانی شود تا خانواده ها و افراد حقیقی و حقوقی دچار ضرر و زیان نگردند. "

گفتنی است در لیست اعلامی فدراسیون فوتبال تعدادی از اسامی همچون "ع.ش" ، "آ.س"، "آ.ز"، "ا.س"، "ح.ز"، "ع.ب"، "خ.م" و... ذکر شده است.