قلعه‌نویی سابقه ای طولانی از کار و حشر و نشر با فوتبالی های اهواز دارد و در این شهر مربی شناخته شده و البته محبوبی به شمار می‌آید.

او که هر سال یکی دو باری به پایتخت استان خوزستان سر می‌زند امروز در بهت آباد اهواز حاضر شد و بعد از آنکه سری به مزار شهیدان زد، برای چهره های شناخته شده فوتبال این شهر مثل صفر ایرانپاک ستاره سابق فوتبال ایران در دهه ۱۳۵۰ فاتحه ای فرستاد.

او همچنین بر سر مزار رضا چاچا هوادار مشهور فوتبال ایران در جنوب نیز حاضر شد تا دقایقی را در بهشت آباد اهواز گذرانده باشد.

قلعه‌نویی بر مزار گلزن تاریخی دربی‌ها