تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۲ اردیبهشت به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

روزنامه شوت

روزنامه پرسپولیس

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه استقلال

روزنامه همشهری ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه صدای سپاهان

روزنامه فرهیختگان

روزنامه شهرآرا