حسین قربان زاده گفت: از ۱۵ اسفند پارسال که افزایش سرمایه دو باشگاه ( استقلال و پرسپولیس ) در فرابورس انجام شد؛ دو باشگاه سرخابی صورت مالی ۶ ماهه خود را باید تنظیم و در سایت کدال منتشر می‌کردند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد؛ اکنون هیچ مشکلی برای بازگشایی نماد این دو باشگاه وجود ندارد، مشکل منع تجارتی آن‌ها برطرف شده و به نظر می‌رسد نماد آن‌ها به صورت همزمان بازگشایی شود. پرسپولیس و استقلال از مبلغ ۳۵۰ میلیاردی باید ۶۵٪ را سرمایه‌گذاری کنند و ۲۵ درصد نیز باید صرف پرداخت بدهی شود  همچنین حدود ۴ و نیم میلیارد تومان ماهانه این دو باشگاه از منافع این سپرده گذاری بهرمند می‌شوند.

نماد سرخابی‌ها در فرابورس هفته آینده بازگشایی می‌شود

صورت مالی پارسال این دو باشگاه به همراه حدود ۸۰۰ سند مالی در سایت کدال از اسفند پارسال  بارگذاری شده  و قابل مشاهده است.