ملی پوش اسبق کشتی درگذشت

 مهدی آهنگران عضو اسبق تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های جهانی ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ دار فانی را وداع گفت.

جامعه کشتی کشور و کمیته پیشکسوتان فدراسیون، مصیبت وارده را به خانواه محترم آن مرحوم تسلیت می گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر خواستار است.

ملی پوش اسبق کشتی درگذشت