گرانی کود عامل اصلی کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید

سید جعفر حسینی گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که مصرف کودهای شیمیایی نسبت به تولید خیلی از کشورهای دنیا کمتر است.

به گفته او، کشاورزان اکثر مواقع در تامین کودهای شیمیایی دچار مشکل هستند، لذا سیاست‌گذاران این حوزه باید نیاز واقعی کشاورزان را تامین کنند.

حسینی می‌گوید: کاهش یا افزایش مصرف کود در تولید تاثیر بسزایی دارد،کمااینکه در چند سال گذشته افزایش ناگهانی قیمت کود منجر به افت تولید شد.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر قیمت کودهای فسفاته و پتاسه افزایش یابد، این امر منجر به کاهش یا عدم مصرف در مزارع می‌شود. این در حالی است که مصرف کودهای پایه یکی از عوامل موثر در تولید محسوب می‌شود.

گرانی کود عامل اصلی کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید

آقای قاسم پیشه ور گفت: بررسی‌ها از مزارع و باغات نشان می‌دهد که مصرف کودهای پایه ناشی از قیمت‌های بالا در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است.

به گفته او، امسال دولت تنها برای ۴ محصول استراتژیک کود یارانه ای می‌دهد و کشاورزان برای مابقی محصولات باید از بازار آزاد خریداری کنند که در نهایت ۲ نرخی بودن قیمت کود، چالش‌های متعددی در تولید ایجاد می‌کند.

پیشه ور می گوید: با توجه به قیمت بالای کودهای فسفاته و پتاسه، کشاورزان رغبتی به مصرف ندارند که در نهایت این امر منجر به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به آنکه ظرفیت خودکفایی و حتی صادرات در عمده محصولات در کشور وجود دارد، از این رو دولت باید برای خرید کود مورد نیاز به کشاورزان یارانه دهد.

گرانی کود عامل اصلی کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید

بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف کود در ایران ۲۳۱ کیلوگرم، در جهان ۳۰۷ کیلوگرم و در کشور‌های توسعه یافته ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است و همانطور که دیده می‌شود مصرف ما از نصف میانگین کشور‌های توسعه یافته هم پایین‌تر است.