پیش بینی شاهین قطری از تقابل قطر - اکوادور

در پیش بینی شاهین قطری از تقابل قطر - اکوادور ،اکوادور را برنده بازی انتخاب شد.

قطر فردا  یکشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه البیت الخورمقابل  اکوادور بازی خواهد کرد.