تمرین ریکاوری تیم ملی بعد بازی با انگلیس+ فیلم

فیلمی از تمرین ریکاوری تیم ملی بعد بازی با انگلیس را در زیر ببینید.