ببینید| گل اول پرسپولیس به هوادار توسط گولسیانی

گل اول پرسپولیس به هوادار توسط گولسیانی را از نقطه پنالتی مشاهده می نمایید.

 

حجم ویدیو: 2.74M | مدت زمان ویدیو: 00:00:31