شوک سعید عزت اللهی به پرسپولیس؟

در شرایطی که پرسپولیسی ها عنوان می کردند که عزت اللهی از نیم فصل سرخپوش می شود، برخی استقلالی ها هم به واسطه دوستی سعید با نکونام ، او را آبی پوش می دانستند.

باید منتظر بود و دید آیا پس از شوک کلبا به استقلال به واسطه خرید قایدی، آیا شوک دیگری به فوتبال ایران و پرسپولیس برای خرید عزت اللهی وارد می شود یا نه؟

شوک سعید عزت اللهی به پرسپولیس؟