گلزنی دیدنی عزت‌اللهی مقابل الاتحاد کلب

سعید عزت‌اللهی در بازی امشب شباب الاهلی مقابل الاتحاد کلب موفق به گلزنی شد.