سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه رسمی به هیئت فوتبال و باشگاه تراکتور ، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم یادگار را اعلام کرد. در این نامه که امضای محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران را دارد، آمده که پیرو جلسه روز ۲۹ فروردین در ورزشگاه یادگار امام «فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط» با ورود زنان به استادیوم مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه این نامه به مشکلات استادیوم اشاره دارد و سازمان لیگ تاکید کرده که باتوجه به «نواقص مرتبط با زیرساخت موجود ورزشگاه و عدم تامین ایمنی بانوان از مسیرهای پیرامونی ورزشگاه» این استادیوم تا رفع این مشکلات، «فاقد شرایط پذیرش» زنان است.

حکم تراکتور

به این ترتیب بعد از ‌حضور بانوان در دیدار با ذوب آهن که با شکست ۴-۱ تراکتور همراه بود و البته حضور پرشور آنها رکورد تعدادی بانوان را هم شکست، دوباره مانع جدیدی بر سر راه حضور زنان در استادیوم ایجاد شده است.