این پرسپولیسی سر از مجلس درآورد!

محمد انصاری که به نظر می آید حضورش در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منتفی شده است در مجلس شورای اسلامی دیده شد. او با حضور در مجلس با تعدادی از نمایندگان و همچنین محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این پرسپولیسی سر از مجلس درآورد!