سپاهانی‌ها اورونوف را به چه روزی انداختند

تصاویر منتشره از وضعیت پای اوستون اورونوف نشان ‌می‌دهد که این بازیکن از هر دو پا دچار مصدومیت شده و تکل بازیکنان سپاهان پای او را زخمی کرده است.

اورونوف در نیمه اول چهار پنج بار توسط محمد کریمی، کاپیتان سپاهان ، مصدوم شود و این در حالی بود که بازیکنان پرسپولیس اعتقاد داشتند که حداقل یک مورد از این خطاها باید با کارت زرد جریمه میشد.

وینگر ازبکستانی پرسپولیس که تکنیکی‌ترین بازیکن این تیم محسوب می‌شود، در نیمه دوم هم چندین بار مورد خطا قرار گرفت.
بازیکنان پرسپولیس اعتقاد داشتند که اگر در نیمه اول کریمی کارت زرد می‌گرفت، احتمالا در نیمه دوم با احتیاط بیشتری کار را دنبال می‌کرد و این موضوع دروازه سپاهان را با خطر مواجه می‌کرد.

با این حال پیام حیدری از خطاهای این بازیکن روی اورونوف گذشت تا ستاره ازبک سرخپوشان با مصدومیت نسبی زمین را ترک کند.

با این حال پیام حیدری از خطاهای این بازیکن روی اورونوف گذشت تا ستاره ازبک سرخپوشان با مصدومیت نسبی زمین را ترک کند.

با این حال پیام حیدری از خطاهای این بازیکن روی اورونوف گذشت تا ستاره ازبک سرخپوشان با مصدومیت نسبی زمین را ترک کند.