انتشار رقم قرارداد واقعی هاشمی‌نسب با استقلال

علیرضا خانی، عضو سابق هیات مدیره استقلال در گفتگویی درباره ماجرای قرارداد 50 میلیونی مهدی هاشمی‌نسب صحبت کرد.

او به تسنیم گفت: ما گفتیم که شما با مهدی هاشمی‌نسب قرارداد 50 میلیونی بستید، اما یک فقره پرداختی 10 درصدی به او مبلغ 750 میلیون تومان شده است، این نشان می‌دهد که قرارداد هاشمی‌نسب 7 میلیارد و 500 میلیون تومان است. بعد از آن گفتند که ما قانون و سقف را رعایت کردیم.

انتشار رقم قرارداد واقعی هاشمی‌نسب با استقلال