به گزارش افکارنیوزبه نقل از مشرق، ایرنا به نقل از شبکه ˈالجزیرهˈ ورزشی نوشت: پس از آن که یک گوینده ورزشی این مطلب را در سایت شخصی خود فاش کرد و مسئولان المپیک لندن هم سرقت اسناد را تایید کردند، برزیل ناگزیر از اخراج کارشناسان سارق خود شد.

مسوولان کمیته برگزاری المپیک ˈریو۲۰۱۶ˈ اعلام کرده اند که اسناد ربوده شده را به انگلیس پس داده اند.

این کمیته تعدادی ازکارشناسان خود را برای استفاده ازتجربه انگلیس دربرگزاری المپیک به این کشورفرستاند ولی این کارشناسان اسناد المپیک ۲۰۱۲ لندن را کپی کردند و اصل برخی دیگر از اسناد را هم با خود به برزیل آوردند.

پنج شنبه گذشته ˈجوکا کفوریˈ گوینده ورزشی درسایت شخصی خود این موضوع را افشا کرد.

ˈجاکی بروک دویلˈ سخنگوی المپیک لندن نیز به خبرنگاران گفت: ما مطمئن شدیم که این افراد پرونده های بایگانی شده را بدون اجازه خارج کرده اند.

وی افزود: ما این موضوع را به کمیته برگزاری المپیک ۲۰۱۶ اعلام کردیم و آن ها با سرعت وارد عمل شدند و اسناد را بازگرداندند.

کمیته برگزاری المپیک ˈ ریو۲۰۱۶ˈ نیزدربیانیه ای رسمی اعلام کرد: عمل صورت گرفته برخلاف اعتماد متقابل و توافق میان دو کمیته بود.

در این بیانیه آمده است: کسانی که در این کاردست داشتند شناسایی و از کمیته برگزاری المپیک اخراج شدند و اسناد کپی شده بازگردانده شد.

کمیته برگزاری المپیک ˈ ریو۲۰۱۶ˈ درمجموع ۲۰۰ نفر را برای استفاده از تجربه انگلیس دربرگزاری المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۲ به لندن اعزام کرده بود.