افکارنیوز گروه ورزشی:

رئیس فدراسیون فوتبال که این روزها خبرهای ضد ونقیضی درباره استعفایش روی خروجی رسانه ها قرار گرفته است می گوید که خانواده ام در این خصوص تحت فشار زیادی هستند.

علی کفاشیان که مشخص نیست چرا علی رغم همه این فشارها و مشکلات فوتبال اصرار بر ماندن دارد در گفت و گویی که اعتماد آن را منتشر کرده است می گوید: در خانواده همه می گویند تکلیفت را زودتر روشن کن؛ اینطور نمی شود که زندگی کرد.

وی در ادامه افزوده است: می گویند چرا زندگی راحت خودت را دیگر نمی توانی با ما داشته باشی؟ می گویند نه آسایش داریم و نه راحتی، می گویند بیشتر به ما سر بزن.

کفاشیان با بیان اینکه توقع خانواده این است که فدراسیون را رها کنم ادامه می دهد: اگر چنین وضعیتی ادامه یابد حتما می روم.

وی درباره علت تاخیر در استعفا هم می گوید: من اگر الان بروم گزگ می دهم دست ضدانقلاب و رسانه هایشان و این به ضرر فوتبال تمام می شود.

رییس فدراسیون فوتبال در همین رابطه می افزاید: من نمی خواهم فوتبال ضرر کند و حتی حاضر نیستم یک اپسیلون برای فوتبال اتفاق بدی بیفتد.

کفاشیان در ادامه می گوید: من طوری از فوتبال می روم که مشکلی برای فوتبال پیش نیاید. برای من فوتبال مهمتر است.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه می خواهند شخصیت مرا له کنند افزوده است: میخواهند مرا له کنند و له هم می شوم اما باید به فوتبال فکر کرد.