به گزارش افکارنیوز به نقل از یاشگاه خبرنگاران، سعید شیرینی اظهار داشت: با توجه به حواشی ایجاد شده براي من از سوی اهالی فوتبال و برنامه های طنز تلویزیون که نوک پیکان انتقادات را به سوی من نشانه رفته اند باید بگويم که اینگونه رفتارها و گفتارها صحیح نیست و نباید این مسائل را به گونه های مختلف در جامعه رواج دارد؛ اما متأسفانه این در جامعه ما جا افتاده است که همیشه قطار در حال حرکت را می زنند.