به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ششمین همایش فرزندان آفتاب امشب توسط مؤسسه نسل آفتاب در هتل المپیک تهران برگزار و چهرههای اخلاق مدار سال ورزش کشور مشخص و معرفی شدند.

بر همین اساس ورزشکاران و مربیان زیر به عنوان چهره‌های اخلاق‌مدار سال ورزش کشور معرفی شدند.

الهه احمدی و حمید سوریان به عنوان ورزشکار اخلاق‌مدار سال

محمود خسروی‌وفا به عنوان رئیس فدراسیون اخلاق‌مدار سال

حق‌شناس به عنوان مدیرکل برتر اخلاق‌مدار سال

منصور ابراهیم‌زاده و فاطمه متقی کاشانی به عنوان مربیان اخلاق‌مدار سال

جلیل باقری جدی و زهرا نعمتی به عنوان ورزشکاران جانباز و معلول اخلاق‌مدار سال

این مراسم با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و مسئولان و رؤسای فدراسیونهای ورزش کشور و همچنین برخی از ورزشکاران المپیک و پارالمپیک ایران و جمعی از پیشکسوتان ورزش کشورمان و برخی هنرمندان برگزار شد.