افکار -

محمد مایلی‎کهن در مورد این‎که برخی معتقدند پروین با سفارش پدرش در دیدار با پرسپولیس فیکس بود، تأکید کرد: به هیچ‎وجه چنین چیزی صحت ندارد و آنهایی که من را می‎شناسند می‎دانند آدم سفارش پذیری نیستم. رابطه من و علی پروین هم برای همه روشن است و همان‎طور که قبلاً هم گفتم رابطه ما مثل اتوبان یک‎طرفه است.

وی در پاسخ به این سوال که پروین در دیدارهای قبل از بازی با پرسپولیس برای این تیم به زمین نمی‎رفت، چه شد که یکباره پروین در این بازی به عنوان بازیکن ثابت وارد زمین شد، گفت: من مربی هستم و تشخیص می‎دهم چه کسی بازی کند. با توجه به فشردگی مسابقات، سن بازیکنان، آمادگی بدنی و خیلی عوامل دیگر ترکیب تیم را مشخص می‎کنیم.

مایلیکهن تصریح کرد: هر بازیکنی خوب باشد ما به او بها میدهیم، میخواهد پروین باشد یا هر کس دیگری. برخی قبلاً از من ایراد میگرفتند که چرا پروین را بازی نمیدهم و همیشه به ارنج تیم افرادی معترض هستند.