به گزارشافکارنیوز،پایگاه اینترنتی " Utile " روش‌های ایجاد انگیزه برای انجام ورزش را بیان کرده است: برای انجام ورزش لازم است که انگیزه کافی را در خود ایجاد کنیم. انگیزه نداشتن باعثتوقف ورزش می‌شود. ورزش کردن باعثرسیدن به آرامش و از بین رفتن اضطراب ها می‌شود. به این ترتیب می‌توان با انرژی بیشتر به کار بازگشت.

* دلایل نبود انگیزه

- باید خود را مجبور به ورزش کنیم. باید بهانه‌هایی همچون کار داشتن، تنها بودن، دیر شدن، مشکلات و دور بودن از سالن ورزش را رها کنیم.

- به علاوه، خستگی ذهنی و فیزیکی و داشتن کار باعثمی‌شود ورزش را فراموش کنیم. با این وجود، علاوه بر تمام مشکلات زندگی روزانه، ساعاتی هستند که به بطالت می گذرند. ما باید در خود این انگیزه را ایجاد کنیم که از این ساعات برای انجام ورزش استفاده کنیم.

* چطور در خود انگیزه ایجا کنیم؟

- برای ایجاد انگیزه باید استرس را از زندگی روزانه خود جدا کنیم. برای رفتن به نانوایی، آوردن بچه‌ها از مدرسه، بهتر است پیاده برویم تا این که از ماشین استفاده کنیم.

- یک پنجشنبه بعد از ظهر یا آخر هفته‌ برای رفتن به استخر برنامه‌ریزی کنید. یک یا دو روز در هفته‌، در ساعات پایانی روز به باشگاه ورزشی بروید و خود را ثبت‌نام کنید تا مجبور شوید در کلاس‌ها شرکت کنید.

- به علاوه سایت های اینترنتی وجود دارند که نرمش‌هایش برای آمادگی جسمانی آموزش می‌دهند می‌توانید از این تمرینات در منزل استفاده کنید.

- تمام کسانی که فعالیت حرفهای دارند باید خود را مجبور کنند تا در زندگی پر مشغله خود زمانی را به ورزش اختصاص دهند. ورزش باعث میشود میزان زیادی از استرس آنها کاسته شود. حتی اگر می دانید که نمیتوانید به سطح حرفهای برسید باید برای انجام یک ورزش متعادل و سبک وقت بگذارید. تا زمانی که ورزش مداوم باشد، برای تضمین سلامتی کافی است.