گروه ورزشی -

استعفای علی فتح ا… زاده مدیرعامل استقلال تبعات زیادی به همراه داشت و بدل به یک سوژه جنجالی و حاشیه ساز برای مدیران وزارت ورزش شده است.

به گزارش افکارنیوز -فتح ا… زاده هوشمندانه استعفای خود را در بحرانی ترین شرایط رسانه ای کرد در حالیکه استقلال در کوران فصل نقل و انتقالات است و وضعیت مشخصی ندارد و البته تمرینات پیش فصل خود را هنوز آغاز نکرده است. با این شرایط قطعا وزارت ورزش در موضع انفعال قرار خواهد گرفت تا سرنوشت استقلال که ارتباط زیادی با سرنوشت این تیم در فصل پیش رو را دارد، هرچه زودتر مشخص کند.

در همين رابطه روز گذشته چند تن از ليدرهاي مواجب بگير باشگاه كه فتح ا... زاده هر ماه به آنها حقوق قابل توجهي مي دهد، در يك حركت خودجوش! جلوي در وزارت ورزش تجمع كرده و به حمايت از فتح ا... زاده شعار داده و از وزير خواستار ابقاي مديرعامل مستعفي استقلال شدند. ظاهرا ليدرهاي مواجب بگير قبل از انجام اين حركت خودجوش با يكي از معاونين فتح ا... زاده كه رابطه نزديكي با مديرعامل مستعفي استقلال دارد، جلسه اي برگزار كرده و حسابي شارژ مي شوند تا اين حركت خودجوش را به نحو احسن انجام دهند!