به گزارشافکارنیوز،محمدرضا رحیمی در مورد دیدار دوستانه امروز تیم ملی ایران و منتخب ۹۸ گفت: این مراسم به پیشنهاد رئیس‌جمهور برگزار شد اما به دلیل اینکه ایشان کسالت داشتند خودشان در این مراسم شرکت نکردند.

وی افزود: رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که ما نباید زحمات گذشتگان و بازیکنان و قهرمانان دیروز را فراموش کنیم و بهترین تقدیر از قهرمانان پاسداشت زحمات پیشکسوتان است. به همین خاطر رئیس‌جمهور پیشنهاد داد تا این بازی بین تیم ملی فوتبال ایران و منتخب ۹۸ برگزار شود و از بازیکنانی که ۱۶ سال پیش تیم ملی را به جام جهانی بردند، تقدیر شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور تا نزدیکای افطار مقاومت کرد و میخواست در این مراسم شرکت کند اما به خاطر افت فشار و خستگی سفر نتوانست در این مراسم حاضر شود.