به گزارش افکارنیوز،او در توجیه نپذیرفتن این پیشنهاد اعلام کرده بود: میخواهند تیم ۹۸ را تحقیر کنند. معلوم است که ما حریف تیم آماده فعلی نمیشویم. من نمیآیم تا سهمی در این بازی زشت نداشته باشم. در نهایت هم مشخص شد متاسفانه تا حدودی حق با خداداد بود. در شرایطی که اینجور مواقع تیمهای قوی سعی میکنند حرمت تیم ناآماده را نگه دارند، ملیپوشان ما چنین نکردند و هر ۶ دقیقه یک گل به خاطرهسازترین بازیکنان تاریخ فوتبال کشور زدند تا حسابی آبروریزی شود.