به گزارشافکارنیور،نوشاد و نیما عالمیان که برای حضور در مسابقات تور جهانی تنیس روی میز برزیل ثبت نام کرده‌ بودند حضورشان در این رقابت‌ها منتفی شده است.

سابت رسمی این مسابقات روز گذشته نام این دو بازیکن را از فهرست بازیکنان ثبت نام کرده حذف کرد که البته با اعلام و هماهنگی فدراسیون تنیس روی میز ایران بوده است.

این رقابتها که در سطح پایینی قرار بود برگزار شود انتقادهای زیادی را از سوی کارشناسان در پی داشت و آنها معتقد بودند باید بازیکنان کشورمان به رقابتهای معتبرتر اعزام شوند.