به گزارش افکارنیوز، در حکم صالحی امیری به کیومرثهاشمی آمده است: باتوجه به تعهد و تجربیات مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از اخلاص و تلاش، با همکاری معاونین و سایر مدیران این وزارت و ایجاد ارتباط مستمر با همکاران ستاد و استانها در راستای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید موفق ومنصور باشید. بدیهی است معاونین، همکاران محترم و سایر حوزه های مرتبط این وزارت هماهنگی و تلاشهای لازم را در به ثمر رساندن اهداف متعالی وزارت متبوع به عمل خواهند آورد.

کیومرثهاشمی یکی از مدیران شناخته شده ورزش به حساب می آید که در سابقه مدیریتی اش، مدیر کلی دفتر بازرسی سازمان تربیت بدنی، مدیر کل دفتر مشتر ک فدراسیون ها، معاونت ورزش قهرمانی وحرفه ای سازمانی تربیت بدنی و مدیر کلی تربیت بدنی استانهای همدان و یزد دیده می شود. وی پیش از آنکه مسوولیت جدید را در وازرت ورزش و جوانان بگیرد، بعنوان معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و مشاور وزیر مشغول به کار بود.