به گزارشافکارنیوز، محمدرضا خلعتبری در پایان تمرین امروز پرسپولیس گفت: از تمام رسانه‌ها که در این مدت به بحثحضور من در پرسپولیس پرداختند تشکر می‌کنم اما از آنها می‌خواهم تا این حد به این موضوع نپردازند. وقتی بازیکنان پرسپولیس را می‌بینم خجالت می‌کشم. آنها ۷ هفته است که برای تیم زحمت می‌کشند و من تازه به این تیم آمده‌ام.

وی افزود: پرداختن تنها به من ظلم است. از کجا معلوم که بتوانم در دربی بازی کنم. وقتی بازیکنان تیم را امروز دیدم فهمیدم تازه پا به کجا گذاشته ام. پرسپولیس بیش از بیست سرباز دارد که من هم یکی از آنها هستم. همه ما یکی هستیم و از آنها میخواهم فقط به بحث حضور من در پرسپولیس نپردازند.