به گزارش افکارنیوز، پروین از آن دسته بازیکنانی بود که بطور ذاتی ویژگی های یک کاپیتان مقتدر در میدان را داشت و به خوبی تیم های ملی و پرسپولیس را در زمین رهبری می کرد و بازیکنان نیز از او تبعیت داشتند. این عکس جالب نیز اوج خونسردی و البته بی خیالی! او را در ابتدای یک بازی نشان می دهد: ۷ آبان ۱۳۵۵ و دیدار مقابل آرارات و کاپیتانش ورژ چخومیان.