به گزارش افکارنیوز، محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در مجمع انتخاباتی هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر امروز فرزندان ما پرخاشگر شده اند و ارتباطی که در گذشته میان خانواده ها و فرزندان برخوردار بود وجود ندارد به دلیل تغییر سبک زندگی است، در گذشته چهار دیواری که آن را آپارتمان می نامیم و جعبه جادویی که به آن کامپیوتر می گویند وجود نداشت تا ذهن و مغز فرزندان ما را تسخیر کند اما امروز شرایط به گونه ای است که با زنده کردن دوباره فرهنگهای اصیل می توانیم با این معضل مبارزه کنیم.

وی ادامه داد: زنده کردن بازیهای بومی و محلی که ریشه در فرهنگ و سنت ما ایرانیها دارد می تواند به پرورش صحیح فرزندان مطابق آداب و رسوم و فرهنگ غنی ایران کمک کند.

محمدجواهری با اشاره به فعالیتهای مثبت انجام شده از سوی هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اصفهان گفت: یکی از بهترین برنامه های انجام شده جشنواره حرکت و برکت بود که علاوه بر آن برگزاری المپیادهای روستایی و عشایری نیز در ایجاد شور و نشاط میان این قشر از جامعه موثر واقع شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه با گران شدن ورزش این مقوله اساسی از سبد خانوارحذف خواهد شد تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه معافیتهایی برای ورزش قائل شدند اما در برنامه پنجم توسعه این معافیتها برداشته شد، دو ماه پیش در دیداری که با وزیر ورزش داشتیم اعلام کردم که برای پیاده کردن اصل سوم قانونی اساسی مبنی بر رایگان بودن ورزش، اعتبار کافی وجود ندارد و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند ورزش از سبد خانوار حذف می شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:امیدواریم هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی با قدرت به اجرای برنامه های خود بپردازد.