به گزارشافکارنیوز، خسوس کاندلاس در تصمیمی ناگهانی خواستار برکناری مصطفی عمادی، سرپرست تیم فوتسال ایران شده بود که درخواست از سوی سیدرضا افتخاری، سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مورد اجابت قرار گرفت. جالب آنکه سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در تصمیمی عجیب خودش سرپرستی تیم را برعهده گرفته است. افتخاری قرار است در مسابقات گرندپریکس برزیل به عنوان سرپرست روی نیمکت تیم ایران بنشیند.

برای جایگزین امیر فراشی، مربی دروازهبانهای تیم ملی فوتسال نیز فرمول جالبی پیش بینی شده است. قرار است در اردوهای تیم ملی فوتسال در ایران محسن واعظ، مربی ایرانی تیم السد قطر مربی سنگربانان ملیپوش باشد و در برزیل نیز برونو زوچینالی، مربی سابق دروازهبانهای فولاد ماهان در کنار تیم ایران قرار گرفته و کار با دروازهبانهای ایران را برعهده بگیرد.