به گزارشافکارنیوز، در این نشست محمد رویانیان به مهدوی کیا گفت که رایزنی های زیادی درراستای برگزرای این بازی انجام شده است اما در نهایت مقرر شد به دلیل شرایط موجود باشگاه پرسپولیس این بازی در زمان دیگری برگزار بشود. نکته جالب توجه این است که طی ماه ها اخیر بارها درباره برگزاری این بازی صحبت شده و خبرهای متفاوتی از دل باشگاه پرسپولیس بیرون آمده اما هرگز این بازی عملی نشده است.