به گزارشافکارنیوز، سینا عشوری اظهار کرد: البته رای کمیته انضباطی هنوز کاملا اعلام نشده است اما هرچه باشد نظر این کمیته محترم است و آن را می‌پذیرم. همین جا لازم می‌دانم از کمیته انضباطی فدراسیون و از جامعه فوتبال به دلیل حوادثپیش آمده در بازی تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن عذرخواهی کنم و قول می‌دهم دیگر تکرار نشود.

وی افزود: قطعا یک جلسه محروم شده‌ام اما امیدوارم که این محرومیت بیشتر از یک جلسه نباشد؛ چرا که واقعا به ضرر فوتبال من تمام می‌شود. من و مهدی نظری در مصاحبه‌های خود از رفتار خودمان عذرخواهی کردیم و امیدوارم رای کمیته انضباطی عادلانه باشد و محرومیت ما بیشتر از یک جلسه نباشد.

عشوری خاطرنشان کرد: مطمئن هستم که آقای حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خوبی کارش را انجام می‌دهد و انسان عادلی است. لازم می‌دانم که از پیگیری‌های ایشان و رسیدگی به این پرونده به طور عادلانه تشکر کنم. رای کمیته انضباطی عصر امروز اعلام می‌شود که امیدوارم زیاد سنگین نباشد.

پيشتر اسماعيل حسنزاده رييس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال اعلام کرده بود که عشوري قطعا يک جلسه محروم است اما اينکه اين محروميت بيشتر از يک جلسه باشد، عصر امروز اعلام ميشود.