به گزارش افکارنیوز، اجلاس سالیانه فدراسیون تنیس آسیا از ۶ لغایت ۸ مهر ماه به میزبانی کشورمان برگزار می شود که در حاشیه برگزاری این جلسه انتخابات روسا و اعضاء ۸ گانه تنیس آسیا نیز برگزار خواهد شد.

همچنین پیش از این و در حاشیه برگزاری اجلاس سالیانه فدراسیون جهانی تنیس که به میزبانی فرانسه و در شهر پاریس برگزار شد و روسای فدراسیون های آسیایی با حضور رئیس فدراسیون در جلسه ای به بحثو تبادل نظر در خصوص برنامه های قاره کهن پرداختند که مقرر شد سر فصل های طرح شده در این جلسه در دستور کار اجلاس تهران قرار گیرد که این امر اهمیت گردهمایی روسایی آسیایی در تهران را ۲ چندان می کند.

این گزارش حاکی است: از طرف دیگر روسای فدراسیون های تنیس آسیا ضمن حضور در اجلاس تهران از امکانات سخت افزاری کشورمان نیز بازدید می کنند.

یاد آور می شود: سال گذشته اجلاس فدراسیون تنیس آسیا به میزبانی فیلیپین برگزار شد.