لیگ برتر جام خلیج فارس
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولاد ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۱۷ ۱۱ ۶ ۲۲
۲ سپاهان ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۱۸
۳ نفت تهران ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۳ ۹ ۴ ۱۸
۴ پرسپولیس ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۸ ۵ ۳ ۱۷
۵ تراکتورسازی ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۲ ۸ ۴ ۱۶
۶ استقلال ۹ ۵ ۱ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۵ (۱ -)
۷ داماش گیلان ۱۰ ۳ ۵ ۲ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۴
۸ گسترش فولاد ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۳
۹ صبای قم ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۳
۱۰ سایپا ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۷ ۹ ۲ - ۱۳
۱۱ ذوب آهن ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۹ ۱۲ ۳ - ۱۲
۱۲ استقلال خوزستان ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۱۲ ۱۵ ۳ - ۹
۱۳ ملوان ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۸ ۱۱ ۳ - ۹ (۱ -)
۱۴ فجر سپاسی ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۵ ۷ - ۹
۱۵ راه‌آهن سورینت ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۷ ۱۰ ۳ - ۷
۱۶ مس ۹ ۰ ۵ ۴ ۴ ۱۰ ۶ - ۵