به گزارش افکارنیوز، خوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال چلسی گفت: ساموئل اتوئو بازیکن بسیار خوب و توانمندی است و از تواناییهای بسیار بالایی برخوردار است ولی زندگی در روسیه باعثشد تا او هم از نظر انگیزه و هم از نظر فیزیکی رو به تحلیل رود زیرا شرایط فوتبال در این کشور با فوتبال در کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا و انگلیس بسیار متفاوت بوده و فرق می کند.

ولی من مطمئن هستم که بعد از سپری شدن مدت زمانی بسیار کم اتوئو خیلی زود به شرایط ایده ای بازگشته و با شایسته گی بیشتر در ترکیب چلسی فعالیت خواهد کرد.