به گزارش افکارنیوز، شبکه سه سیما برنامه چالشی ورزشی خود را که مبتنی بر نیازهای کلان حوزه ورزشی است با اجرای جواد خیابانی از مهر ماه به روی انتن می‌برد.

اجرای این برنامه بر عهدهی جواد خیابانی است و با حضور منتقدان ورزشی و کارشناسان به تحلیل مسائل ورزشی میپردازد. این برنامه ورزشی مبتنی بر نیازهای کلان حوزه ورزش تدارک دیده شده است که به گفتوگوهایی چالشی درباره موضوعات مبتلا به کشور میپردازد.