به گزارش افکارنیوز،
سه شنبه ۲۳ مهرماه ۹۲ - ورزشگاه آزادی - تهران - ایران - تایلند
ناظر مسابقه: شاه اسماعیل از مالدیو
ناظر داوری: دکاستا آنتونی جان از هند
داور وسط: عبداله محمد بلیده از قطر
کمک داور اول: رمضان سعیدمال نامی از قطر
کمک داور دوم: جما محمد البورشید از قطر
کمک داور چهارم: خاسم محمد الکواری از قطر