به گزارش افکارنیوز، حسن رحیمی گفت: ورزش کشتی همیشه مدال‌آور بوده ولی طوری که باید و شاید تقدیر و تشکر از آن بعمل نمی‌آید. اما کسانی مثل آقای حسین هدایتی هستند که قبل از رفتن به مسابقات کمک های زیادی به ما کردند و باعثشدند با روحیه خوب وارد مسابقات شویم.

بچه‌ها از لحاظ بدنی کم ندارند ولی باید از جهت روحی تقویت شوند.

وي در پايان تصريح كرد: وضعيت در اردوهاي آمادهسازي خيلي سخت بود. روزهايي بود كه برنج خالي ميخورديم. ولي رسول خادم نگذاشت كه روحيهمان را از دست بدهيم و در آخر خدا را شكر كه شرمنده مردم نشديم و توانستيم دل آنها را شاد كنيم.