به گزارش افکارنیوز، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تمرینی تیمهای ملی واترپلو جوانان و بزرگسالان کشورمان بازدید کرد.

در این دیدار علی آبادی به هر یک از اعضای تیم ملی جوانان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و به هر یک از اعضای تیم ملی بزرگسالان مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پاداش نقدی اهدا کرد.