به گزارش افکارنیوز، والتر ماتزاری سر مربی تیم فوتبال اینتر میلان گفت: به نظر من اگر موراتی رئیس باشگاه حاضر به مذاکره با توحیر سرمایه دارد اندونزیایی شده و با او بر سر میز عقد قرار داد نشست فقط به دلیل عشق و علاقه ای بود که به این تیم داشته است.

او به دنبال این است که بهترین زمینه و شرایط را برای فعالیت اینتر در چهار چوب رقابتهای مختلف را فراهم کند و در این خصوص بسیار هم موفق بوده است.

بنابر این با توجه به علاقه ای که داشت تصمیم گرفت تا سهام باشگاه اینتر فراهم کند.