به گزارش افکارنیوز، امیر قلعه نویی سرمربی استقلال مورد انتقاد استقلالی ها قرار گرفته است و از طرفی دیگر اعلام شده است که مدیریت استقلال خواستار ادامه همکاری با امیر قلعه نویی است و مدعی شده که هواداران و اطرافیان تیم استقلال باید از سرمربی آبی ها حمایت کنند زیرا حمایت از سرمربی استقلال و آرامش را در تیم حفظ می کند و این موضوع اوضاع را به نفع استقلال پیش می برد.

شایان ذکر است، مدیریت استقلال پیش از این نیز اعلام کرده بود قرار نیست با یک باخت و یا حذف از آسیا از امیر قلعه نویی بخواهد استقلال را ترک کند به همین دلیل خواستار حمایت کامل از سرمربی تیمش است و قصد دارد وی را طوری در تیم حفظ کند که آبی ها به آن نیاز دارند.

از طرفی وی اعلام کرده است انتقاد از قلعه نویی و فراهم کردن شرایط ترک کند به همین دلیل خواستار حمایت کامل از سرمربی تیمش است و قصد دارد وی را طوری در تیم حفظ کند که آبی ها به آن نیاز دارند.

از طرفی وی اعلام کرده است، انتقاد از قلعه نویی و فراهم کردن شرایط ترک استقلال، سودی برای تیم ندارد.