به گزارش افکارنیوز، یکی از بازیکنان پرسپولیس در خصوص نحوه قضاوت پر حرف و حدیثجهانبازی گفت: در نیمه دوم وقتی مهدی ثابتی خیلی خودش را روی زمین می انداخت، سمت داور رفتم و به او گفتم ببینید دارد وقت تلف می کند. چرا کارت نمی دهید؟ جهانبازی هم به من گفت نیمه اول هم دروازه بان شما وقت تلف می کرد، مگر به او کارت دادم که به این بدهم؟

البته در درست بودن حرف جهانبازی در خصوص اینکه سرخ ها نیمه اول کمی آرامتر بازی می کردند شکی نیست ولی واقعا جواب این داور به بازیکن پرسپولیس خیلی جالب بود و می تواند سرمشق تمام داوران جهان باشد. پیش از این دیده بودیم محسن قهرمانی با بازیکنان لج کند و بگوید تا زمانی که به حرفم گوش نکنید خطا نمی گیرم ولی این نوع جواب دادن را تا به حال نشنیده بودیم که جهانبازی ما را با آن هم آشنا کرد.