به گزارش افکارنیوز، محققان دانشگاه علوم پزشکی بوستون دریافتند که ورزش می‌تواند سلامت مغز و کارایی شناختی را افزایش دهد. یافته‌های جدید که در تحقیقات مغزی به صورت آنلاین منتشر شده است، نشان می‌دهد که بعضی از هورمون‌ها که در طول ورزش افزایش می‌یابند باعثافزایش حافظه می‌شوند. هورمون‌هایی که فاکتورهای رشد معروف هستند رابطه ورزش و سلامت مغز را متعادل می‌کنند. هیپوکامپوس که نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد، تحت تاثیر این هورمون‌ها قرار می‌گیرد.

فاکتورهای رشدی از جمله BDNF، VEGF و IGF۱(فاکتور رشدی که شبیه به انسولین است) بر کارایی هیپوکامپوس تاثیر گذار هستند.

برای مثال BDNF بر روی سیستم‌ عصبی تاثیرگذار است و به این سیستم‌ کمک می‌کند تا ارتباط بین سلول‌های مغزی را تنظیم می‌کند. همچنین این فاکتور رشد باعثتحریک رشد نرون‌های هیپوکامیال و عروق خونی می‌شود.

در این تحقیقات، محققان چند فرد سالم را مورد بررسی قرار دادند. آنها میزان هورمون‌های خونی را در این افراد اندازه‌گیری کردند و تاثیر افزایش هورمون‌ها را بر کارایی حافظه و آمادگی جسمانی – هوازی افراد بررسی کردند. تحقیقات نشان داد که با انجام ورزش‌های هوازی میزان هورمون‌های خونی افزایش می‌یابد.

طبق یافته‌های محققان، BDNF و آمادگی جسمانی – هوازی باعثافزایش حافظه می‌شوند. در مقابل کمبود BDNF تاثیر منفی بر کارکرد دقیق حافظه می‌گذارد.

همچنین تحقیقات نشان داده است که رابطه قوی بین IGF۱ و کارایی هوازی وجود دارد، اما رابطه زیادی بین کارایی حافظه و IGF۱ وجود ندارد.

محققان دانشگاه بوستون بیان کردهاند: ما به تحقیقات خود ادامه میدهیم تا کاملا مشخص شود که آیا حافظه با انجام ورزش در جوانان و افراد مسن افزایش مییابد یا خیر.