به گزارش افکارنیوز، در جریان بازی دوستانه استقلال و منتخب کیش عده ای از هواداران استقلال که بیشتر آنها بانوان بودند پشت در های ورزشگاه مانده و حراست ورزشگاه اجازه نمی داد که این افراد وارد ورزشگاه شوند.

قلعه نویی که متوجه این مسئله شده بود از حراست ورزشگاه خواست تا دست از این ممانعت بردارند و اجازه دهند که آنها هم به ورزشگاه بیایند اما حراست مجموعه ورزشی کیش اجاره این کار را نداد.

جالب اینجا بود این دسته از افراد که پشت در مانده بودند در جریان مسابقه در حالی که ناراحت بودند علیه امیر قلعه نویی شعار دادند.