به گزارش افکارنیوز، جام جهانی برزیل یکی از رویدادهای مهم در تقویم اتفاقات سال ۹۳ کشورمان است و همه مردم ایران دوست دارند تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن ارائه بازی های دیدنی، نتایجی در خور نام ایران کسب کند. به همین خاطر از مدتها قبل موضوع آماده سازی و ایجاد شرایط لازم برای حضور قوی تر در این مسابقات مطرح بوده است.

یکی از موضوعات مهمی که همواره باعثاعتراض اهالی ورزش شده است، عدم اختصاص بودجه کافی برای آماده سازی تیم ملی کشورمان بوده که با دستورات اخیر رییس جمهور و پیگیری های وزیر ورزش، این موضوع تا حدود زیادی حل شده است؛ هرچند که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان نیز تاکید کرده بود که پول تنها دغدغه موجود برای حضور قوی تر ایران در جام جهانی نیست و نیاز به همدلی و هماهنگی نیز احساس می شود.

با توجه به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف جهت حضور قوی تر فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، برخی دستگاهها درخواستهای مختلفی را از مسئولان ارشد دولتی داشته اند که بعضی از این خواسته ها قابل تامل به نظر می رسد.

به عنوان مثال بر اساس تقاضای وزارت امور خارجه از هیئت دولت که هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در حال رسیدگی است، این وزارتخانه درخواست تخصیص «۵۰۰ هزار یورو» به صورت تنخواه را برای امور مربوط به جام جهانی مطرح کرده است.

طبق این نامه رسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که به شماره " ۱۵۸۱۴۱/۵۰۰۵۹ / ۸ " در کمیسیون مذکور ثبت شده است، مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان هزینه مذکور را که بالغ بر ۲ میلیارد تومان با احتساب قیمت یورو در بازار آزاد می شود را برای انجام امور تبلیغاتی و تأمین هزینه های ضروری مربوط به جام جهانی فوتبال در خرداد ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده اند.

هرچند هنوز نشانه ای از تصویب این درخواست در کمیسیون امور اجتماعی هسئت دولت یا در کابینه دیده نشده است اما به نظر می رسد با توجه به وظائفی که در ماده ۲ قانون وظائف وزارت خارجه ذکر شده، انجام امور فوق ارتباط مستقیمی با اقدامات دستگاه دیپلماسی نداشته باشد.