به گزارش افکارنیوز، فوتبال ایران می‌‌تواند رکوردی ویژه در جام‌جهانی داشته باشد.


با مطالعه دقیق‌تر اسناد و مدارک و ادامه بازی‌های باقیمانده می‌‌توان با قاطعیت گفت ایران تنها کشوری است که به جام‌جهانی ۲۰۱۴ صعود کرده است اما در کل مصاف‌های تدارکاتی‌اش انجام یک بازی برابر تیم‌های صعودکننده به جام‌جهانی وجود ندارد.


ایران آنچنان که در مسابقات تدارکاتی جام‌جهانی برای اولین بار با حریفی روبه‌رو نشد که این حریف در مسابقات جام‌جهانی صعود کرده باشد بین تمام تیم‌های صعودکننده به جام‌جهانی هم این رکورد خود را تکرار کرده است.


۳۲ تیم در جامجهانی حاضرند و بین این ۳۲ تیم تنها ایران است که بین رقبای تدارکاتی خود، تیمی صعودکننده به جامجهانی وجود ندارد. این هم مدل کیروش است دیگر!