به گزارش افکارنیوز، پیدا کردن دو نفر برای بازی در دو سمت خط دفاعی، بزرگترین مشکل پرسپولیس برای بازی با سپاهان خواهد بود.در شرایطی که کارت معافیت جنجالی حسین ماهینی باعث محرومیت او شده و رسیدن علی عسگر مصدوم به این بازی هم در هالهای از ابهام قرار دارد، احتمالا درخشان در سمت راست به خانزاده و در سمت چپ به میثم حسینی یا نورمحمدی بازی بدهد؛ گزینههایی که هیچکدامشان آنقدرها مورد اعتماد هواداران نیستند.