به گزارش افکارنیوز، دلمان برای پیام سوخت که روی رفاقت چنین آدمی حساب باز کرده بود. اگرچه تتلو ساعتی بعد این نوشته را جرح و تعدیل کرد و بخش سیگار کشیدن و «…بازی» را برداشت اما این نوشته که ساعتی روی یک شبکه اجتماعی بود نشان می‌دهد صادقیان در انتخاب رفقای خود اشتباه می‌کند!

اصلاً بر فرض که تتلو راست گفته و پیام خامی کرده و سیگار کشیده باشد آیا خواننده زیرزمینی باید این‌گونه اعتبار و آبروی رفیق خود را زیر سؤال ببرد؟!

حالا پیام جان، دوباره بعد از تمرین پرسپولیس، بدو برو خانه امیر تتلو تا این‌گونه با اعتبارت بازی کند!
خداوكيلي چقدر گفتيم و نوشتيم حيف است پيام صادقيان به بيراهه برود و چقدر نوشتيم و گفتيم گوش هيچكس بدهكار نبود!