به گزارش افکارخبر، روزی که مهرداد طهماسبی از صبای قم راه تراکتورسازی را در پیش گرفت، شاید تصور نمی کرد به یک نیمکت نشین صرف بدل شود اما این اتفاق رخ داد. درخشش محمدرضا اخباری دروازه بان جوانی که چند هفته قبل از طهماسبی به تراکتورسازی آمده بود، از دروازه بانی که سال گذشته برای صبا نمایش های دلپذیری داشت، یک نیمکت نشین ساخت.

او هفته ها است سکوت کرده و دوست ندارد اظهارنظری درباره نیمکت نشینی اش حرف بزند اما از تصاویر می شود فهمید حال و روز طهماسبی چندان خوش نیست.